Likvidace společnostíLikvidace společnosti je dlouhodobější proces a základním předpokladem úspěšného provedení je skutečnost, že společnosti nehrozí konkurs. Konečným produktem je výmaz společnosti z obchodního rejstříku. Vytvoříme vám program likvidace společnosti a vyřídíme veškeré formality na soudech a příslušných úřadech. Zajistíme vám i likvidátora.