Účetní a daňová evidenceOdborně a kvalifikovaně zajišťujeme činnost ekonomických, účetních daňových poradců a to vlastními silami.

- vedení daňového účetnictví + zpracování všech daňových a účetních dokladů

- vedení mezd a platba zdravotního a sociálního pojištění

- personální práce a poradenství

- registrace a přihlášení na SSZ a ZP

- registrace společnosti a fyzických osob na finančním úřadu

- zastupování na základě plné moce